Δημιουργική γραφή

Η δημιουργική γραφή είναι ένα σύνολο δεξιοτήτων, οι οποίες συντελούν στη γλωσσική καλλιέργεια και στην ανάπτυξη του γραπτού και προφορικού λόγου.

Μέσα από διαφορετικούς, ευφάνταστους και παιγνιώδεις τρόπους, ενισχύεται  η φιλαναγνωσία και η αγάπη για τη μάθηση. Ειδικότερα, για τα μικρά παιδιά, που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην εκπαίδευση, η δημιουργική γραφή μπορεί να διευκολύνει την αρχική τους επαφή και να τα  βοηθήσει να ξεπεράσουν τυχόν προβλήματα.

Μέσω της δημιουργικής γραφής ο εκπαιδευτικός μπορεί καλλιεργήσει τη γραπτή και προφορική έκφραση των παιδιών. Παράλληλα, βοηθά σημαντικά και ενισχύει τη συγκέντρωση, τη μνήμη, την κατανόηση.

Τέλος επιτρέπει στα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, μέσω του γραπτού λόγου σε συνδυασμό  με δημιουργικές δραστηριότητες που σκοπό έχουν τη γλωσσική, πνευματική και συναισθηματική εξέλιξη των μικρών μαθητών.