Δημιουργική Απασχόληση

Τι είναι η δημιουργική απασχόληση;

Δημιουργική απασχόληση είναι αυτή  που προωθεί την ενεργή και αμέριστη συμμετοχή του παιδιού , τη βιωματική μάθηση και τη διασκέδαση με δραστηριότητες που απαιτούν τη δημιουργία.

Δραστηριότητες που προϋποθέτουν τόσο τη φυσική όσο και τη πνευματική συμμετοχή και που ως σκοπό έχουν την πολύπλευρη ανάπτυξη και δόμηση μιας ολοκληρωμένης παιδικής προσωπικότητας.

Τι δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνει

Η δημιουργική απασχόληση ενός παιδιού ή μιας ομάδας παιδιών εκτείνεται  σε διάφορους τομείς και είδη δραστηριοτήτων.

Μπορεί να περιλαμβάνει δραστηριότητες που σχετίζονται με τις εικαστικές τέχνες, τη μουσική , την κίνηση, το χορό, τις φυσικές επιστήμες, τις μαθηματικές (υπολογιστικές) έννοιες και την καθημερινή και κοινωνική ζωή.

Σε τι ωφελεί ένα παιδί;

Η δημιουργική απασχόληση προσφέρει  πολύπλευρη και ολιστική ανάπτυξη της προσωπικότητάς ενός παιδιού. Απασχολώντας το δημιουργικά το βοηθούμε να εντοπίσει και να αναπτύξει τις ικανότητές του και δεξιότητές του. Η ενασχόληση του παιδιού με τέτοιου είδους δραστηριότητες, του προσφέρει τη δυνατότητα να διευρύνει τους πνευματικούς του ορίζοντες, να αναπτύξει τη φαντασία του και να δημιουργήσει.

Η διαδικασία της δημιουργίας  με τη σειρά της, εφοπλίζει το παιδί με σιγουριά και αυτοπεποίθηση, εφόδια τα οποία θεωρούνται απαραίτητα αλλά και πολύ σημαντικά για την περαιτέρω ανάπτυξή του.

Η αλληλεπίδραση των παιδιών μέσα στις ομάδες εργασίας-δημιουργίας τα βοηθά να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες αφού για κάτι τέτοιο απαιτείται αίσθημα συνεργασίας, αποδοχής και κοινωνικής ευθύνης. Αυτό βοηθά τα παιδιά να βρίσκουν τη θέση τους στο κοινωνικό σύνολο και να λειτουργούν εύρυθμα μέσα σε αυτό.

Δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης

Aνοιχτά από αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι τέλος Ιουλίου

Xειμερινό ωράριο 13:30 με 21:30 , Θερινό ωράριο 08:00 με 16:00 (2 βάρδιες)