Β’ ΔΟΜΗ Πελεκάνος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΔΑΠ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΔΑΠ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΔΑΠ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΔΑΠ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΔΑΠ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Aνοιχτά από αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι τέλος Ιουλίου

Xειμερινό ωράριο 13:30 με 21:30 , Θερινό ωράριο 08:00 με 16:00 (2 βάρδιες)