Βασιλική Ρουμελιώτη

Βασιλική Ρουμελιώτη

Βιογραφικό:

Ονομάζομαι Βασιλική Ρουμελιώτη. Είμαι Δασκάλα Δημοτικής Εκπαίδευσης με εμπειρία στην ενισχυτική διδασκαλία, για την κάλυψη τυχόν μαθησιακών κενών, στη σωστή καθοδήγηση και οργάνωση της καθημερινής μελέτης, ώστε τα παιδιά μεγαλώνοντας να μπορούν να οργανώνουν μόνα τους τον χρόνο διαβάσματός τους , στη προετοιμασία των σχολικών εργασιών, με σκοπό οι μαθητές να αποκτήσουν ανεξαρτησία και να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους,  στη συνεχή υποστήριξη και ενθάρρυνση των μαθητών, με στόχο την τόνωση της αυτοπεποίθησής  τους και την ανακάλυψη των πραγματικών δυνατοτήτων τους.

 Επίσης, έχω ασχοληθεί με την δημιουργική απασχόληση παιδιών νηπίου, δημοτικού και ειδικών αναγκών. Οι δραστηριότητές μου έχουν σκοπό να  προωθούν την βιωματική μάθηση και την διασκέδαση των παιδιών μέσω της δημιουργίας, να διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες, να αναπτύσσουν την φαντασία τους  και  να λειτουργούν ομαδικά με κανόνες και σεβασμό.

Επιπλέον, έχω παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα <<Ειδική Αγωγή και Προαγωγή Ψυχικής Υγείας>>, <<Θεατρική Αγωγή>> και <<Κεραμική Τέχνη>>.

 

Ειδικότητα: Δασκάλα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Δραστηριότητες στο ΚΔΑΠ: Σχολική μελέτη

ΔΟΜΗ Α’ : Ανθείας 234, Ζαρουχλέικα