Μαρία Σκέντζου

Μαρία Σκέντζου

Βιογραφικό:

Ονομάζομαι Μαρία Σκέντζου και είμαι απόφοιτος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πατρών.   Έχοντας γνώμονα την ποιοτική απασχόληση , την διασκέδαση και την διεύρυνση των γνώσεων του παιδιού, μέσα από το θεατρικό παιχνίδι στοχεύω να αναπτύξω την εκφραστικότητα ,την δημιουργικότητα, την ομαδικότητα και την κοινωνικοποίηση τους . Στο παιδαγωγικό επίπεδο επινοώ διάφορους τρόπους ώστε τα παιδιά να κινητοποιηθούν και να ανακαλύψουν διάφορους κώδικες επικοινωνίας και έκφρασης. Ενώ στο θεατρικό επίπεδο ν’ αναπτύξουν την ικανότητα της μίμησης και την αναπαράσταση ρόλων . Το ΚΔΑΠ FITATHLON με το σωστό και προστατευμένο περιβάλλον που παρέχει , μου δίνει την ευκαιρία να μεταδώσω στα παιδία μέσω του παιχνιδιού τις γνώσεις μου για το θέατρο , να τα βοηθήσω να αναπτύξουν την καλλιτεχνική τους πλευρά και την έκφραση της δημιουργικότητας και της φαντασίας του χωρίς αναστολές .
 

Ειδικότητα: Θεατρολόγος – Θεατροπαιδαγωγός
Δραστηριότητες στο ΚΔΑΠ: Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητικά παιχνίδια, escape room , χειροτεχνίες και εμείς και ο κόσμος.

ΔΟΜΗ Α’ : Ανθείας 234, Ζαρουχλέικα