Διονυσία Διαμαντοπούλου

Διονυσία Διαμαντοπούλου

Βιογραφικό:

Ονομάζομαι Διαμαντοπούλου Διονυσία, είμαι απόφοιτη του Τμήματος
Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μεταπτυχιακή φοιτήτρια
του Πανεπιστημίου Νικοσίας της Κύπρου στην Ειδική Αγωγή. Κατά την
διάρκεια των σπουδών μου έχω παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια με
θέμα τις μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών, την αντιμετώπισή τους και
την ειδική αγωγή. Έχω εμπειρία στην ενισχυτική διδασκαλία παιδιών
δημοτικού για την κάλυψη των κενών τους αλλά και την δημιουργική
απασχόληση των παιδιών νηπίου και προνηπίου. Επιπλέον, μία από τις
αρχές μου είναι πως το συγκεκριμένο επάγγελμα δεν αποτελεί ένα
επάγγελμα ρουτίνας αλλά ένα λειτούργημα που σου προσφέρει ψυχική
και συναισθηματική ικανοποίηση χάρη στην αγάπη και την εξέλιξη των
παιδιών. Τέλος, οι στρατηγικές διδασκαλίας μου είναι βασισμένες στην
ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, τόσο στην πνευματική τους
καλλιέργεια και τη διάπλαση ενός ατόμου με ήθος και αξίες όσο και στην
καλλιέργεια της γνώσης τους και της μόρφωσης, με γνώμονα πάντα την
ευχαρίστηση και την χαρά των παιδιών.

 

Ειδικότητα: Νηπιαγωγός
Δραστηριότητες στο ΚΔΑΠ: Ευ ζην, Κουκλοθέατρο, Συναισθηματική αγωγή, Μικροί εξερευνητές.

ΔΟΜΗ Α’ : Ανθείας 234, Ζαρουχλέικα