Δήμητρα Αναγνωστοπούλου

Δήμητρα Αναγνωστοπούλου

Βιογραφικό:

Ονομάζομαι Δήμητρα Αναγνωστοπούλου και είμαι απόφοιτη του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ατόμων με προβλήματα στον προφορικό και γραπτό λόγο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Ως εκπαιδευτικός, πρώτος και κύριος στόχος μου αποτελεί η δημιουργία μιας ισχυρής σχέσης με τους μαθητές. Ισχυρή σε επίπεδο επικοινωνίας, συνεργασίας, ειλικρίνειας, ομαδικότητας και εμπιστοσύνης. Θεωρώ, ότι μέσα από την επίλυση προβλημάτων, την
επίτευξη παραγωγικών διαλόγων αλλά και την ενθάρρυνση των παιδιών, τα θετικά μαθησιακά αποτελέσματα αποτελούν έναν πιο εφικτό στόχο. Στο κομμάτι της διδασκαλίας, όραμά μου αποτελεί τα παιδιά να μυηθούν στη διαδικασία μιας πιο αυτόνομης και ουσιαστικής μάθησης μέσα από ευφάνταστες και δημιουργικές ενασχολήσεις, οι οποίες θα διευρύνουν τη φαντασία τους και θα τους δώσουν το κίνητρο να επιτύχουν οποιοδήποτε στόχο θέσουν.

Ειδικότητα: Φιλόλογος
Δραστηριότητες στο ΚΔΑΠ: Σχολική μελέτη, γραμματειακή υποστήριξη και δημιουργικές
δραστηριότητες (Ευ Ζην, Συναισθηματική Αγωγή, Μικροί Σεφ).

ΔΟΜΗ Γ’ : Ηρώων Πολυτεχνέιου 84, Πελεκάνος