Η ενεργή και καθοδηγούμενη συμμετοχή του παιδιού στη δημιουργία μέσα από τη ζωγραφική του δίνει την ευκαιρία να γίνει παρατηρητικό και του δίνει αυτοπεποίθηση καθώς μαθαίνει να αξιολογεί τη προσπάθεια του, δημιουργώντας ένα ικανοποιητικό οπτικό αποτέλεσμα.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία της δημιουργίας , τα παιδιά καλλιεργούν την αισθητική και αντιλαμβάνονται τι είναι όμορφο και τι όχι. Αποκτούν κριτική σκέψη μέσα από τον κόσμο της ζωγραφικής και για τον ευρύτερο κόσμο. Μαθαίνουν να συνεργάζονται και να επικοινωνούν μέσα από την ομαδική εργασία.

Η ζωγραφική βοηθά την ανάπτυξη του ψυχικού και συναισθηματικού κόσμου των παιδιών  όπως οι περισσότερες μορφές τέχνης.

Ο στόχος της εκπαίδευσης πάνω στη ζωγραφική είναι πρωτίστως τα παιδιά να αγαπήσουν την τέχνη της ζωγραφικής  και μέσα από τις δεξιότητες  που θα αναπτύξουν,  να προκύψουν οι μελλοντικοί ζωγράφοι.