Θεατρικό παιχνίδι

Το θεατρικό παιχνίδι αποτελεί μία δραστηριότητα, η οποία προσφέρει οφέλη σε διάφορα επίπεδα και σε όλες τις διαστάσεις της παιδικής ύπαρξης, τη γνωστική, την ψυχοσυναισθηματική, την κοινωνική, την αισθητική, την παιδαγωγική.

Τα παιδιά μέσα από τις διάφορες θεατρικές δραστηριότητες έρχονται σε επαφή με το σώμα τους και τα συναισθήματά τους. Επιστρατεύοντας την παρατηρητικότητα, την προσοχή και τη μνήμη τους, μαθαίνουν να ρωτούν, να ακούν, να συζητούν, να παίρνουν αποφάσεις, και να λύνουν διάφορα προβλήματα.

Συνειδητοποιούν τις μεταξύ τους ομοιότητες και διαφορές, αποκτώντας έτσι αυτογνωσία, αποδοχή και αυτοπεποίθηση, ενώ εξελίσσονται πνευματικά και ανθρώπινα.

Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι το παιδί εξασκεί την φαντασία του, εκφράζει με λέξεις και κινήσεις τα συναισθήματα και τις σκέψεις του, εμπλουτίζει το λεξιλόγιο του,  μιμείται ήχους, έρχεται σε γνωριμία με ονόματα και ιδιότητες ανθρώπων, ζώων, φυτών, αντικειμένων και μυείται στο συμβολικό παιχνίδι (το παιδί τρέχει σαν άλογο όταν η μουσική είναι γρήγορη και έντονη και σαν πεταλούδα όταν η μουσική είναι αργή και απαλή).

Επιπλέον, μέσω της συγκεκριμένη δημιουργικής απασχόλησης διδάσκεται την ομαδικότητα και τη συνεργασία.