Το σκάκι αποτελεί μια συναρπαστική δραστηριότητα με ποικίλες ωφέλειες για τα παιδιά. Ένα παιδί είναι σε θέση να έρθει σε γνωριμία και να κατανοήσει βασικές αρχές και κανόνες του παιχνιδιού στην πρώτη σχολική  ηλικία, των 4-5 ετών.                                                                            

Παίζοντας σκάκι τα παιδιά ενισχύουν τη νοημοσύνη τους και αυξάνουν την εφευρετικότητα τους εφόσον επιδίδονται σε πολλούς και πολύπλοκους συνδυασμούς κινήσεων πάνω στην σκακιέρα κατά την διάρκεια της  παρτίδας. Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι ένα από τα πολλά οφέλη που παρέχει το σκάκι είναι η βελτίωση της μνήμης, καθώς  απαιτείται η απομνημόνευση κινήσεων αλλά και  των ενδεχόμενων συνεπειών τους.  Έτσι  το παιδί εκπαιδεύεται να αποδέχεται και να διαχειρίζεται τόσο τη νίκη όσο και την ήττα. Ακόμα πιο σημαντικό είναι  ότι τα παιδιά καλούνται  να πάρουν αποφάσεις, αμετάκλητες, γεγονός που συμβάλλει στην εξάσκηση λήψης μελλοντικών αποφάσεων.