Εργαστήρι πηλού

Η κεραμική τέχνη είναι ίσως η πιο παλιά μορφή τέχνης.

Αρχικά εμφανίστηκε για να καλύψει τις ανάγκες της καθημερινότητας των ανθρώπων και έπειτα άρχισε να διακοσμείται προκειμένου τα χρηστικά αντικείμενα να υπόκεινται και σε κάποιους αισθητικούς κανόνες και η ζωή να ομορφαίνει όσο περισσότερο γίνεται.

Η κεραμική βοηθά τα παιδιά να εκφραστούν και να νιώσουν την αυτοπεποίθηση της δημιουργίας καθώς επίσης να βελτιώσουν το συναισθηματικό και γνωστικό επίπεδο τους.

Ο πηλός που χρησιμοποιείται στην κεραμική είναι ένα φυσικό υλικό, εύπλαστο που δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να κατανοήσουν εύκολα έννοιες όπως όγκος, διαστάσεις, αφαίρεση, πρόσθεση, εγχάρακτη, κ. α.

Η χαρά της δημιουργίας μαθαίνει στα παιδιά να είναι φιλικά και να συνεργάζονται.

Η ενασχόληση των παιδιών με οποιαδήποτε μορφή τέχνης μόνο θετικά αποτελέσματα έχει καθώς ενισχύει την κατανόηση της πολιτισμικότητας, της πολυχρωμίας και της διαφορετικότητας του κόσμου.