Η γιόγκα για παιδιά είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος να βιώσουν τα παιδιά στο σώμα και στο νου τους τα οφέλη της πρακτικής, αναπτύσσοντας σημαντικές δεξιότητες σε ένα περιβάλλον όπου απουσιάζει ο ανταγωνισμός.

Η πρακτική γίνεται δίχως κριτική. Σκοπός του μαθήματος είναι να μάθουν να ελέγχουν το σώμα τους, την αναπνοή τους και τις σκέψεις τους, αποκτώντας ταυτόχρονα δυνατό και ευλύγιστο σώμα.

Επίσης, μαθαίνουν τη συνεργασία, τον σεβασμό και το ομαδικό πνεύμα, εκφράζοντας τη μοναδική τους προσωπικότητα.