Ορισμός υπευθύνου Παιδικής Προστασίας

Στο Κ.Δ.Α.Π Φίταθλον, στο πλαίσιο πρόληψης και προστασίας έναντι της κακοποίησης των ανηλίκων στις δομές παιδικής προστασίας, ορίστηκε υπεύθυνη Προστασίας Ανηλίκων, η οποία υποχρεούται στην υποβολή των αναφορών περιστατικών κακοποίησης στο Εθνικό Σύστημα Καταγραφής και Παρακολούθησης Αναφορών Περιστατικών Κακοποίησης Ανηλίκων, που λειτουργεί στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.).

Κ.Δ.Α.Π Φίταθλον, Ανθείας 234

Υπεύθυνη Προστασίας:

Ασπασία Αλεξανδροπούλου, Νηπιαγωγός

e-mail : aspalexandra@yahoo.gr Τηλ: 2610 318 035

Κ.Δ.Α.Π Φίταθλον, Ηρώων Πολυτεχνείου 84

Υπεύθυνη Προστασίας:

Βερροπούλου Δήμητρα

e-mail : dimitrakmdn@gmail.com Τηλ: 2614 004 797

Κ.Δ.Α.Π Φίταθλον, Λοχαγού Φωτοπούλου 70

Υπεύθυνη Προστασίας:

Λαινιώτη Ιφιγένεια

e-mail : Τηλ: 2611 810 851